VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2018

Kilometrikorvaus 0,42 €

Osapäiväraha (yli 6h) 19,00 €

Kokopäiväraha (yli 10h) 42,00€

Ateriakorvaus 10,50 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2018

Työnantajan sairausvakutusmaksu

16-67-vuotiaasta 0,86 %

Työeläkemaksut

TyEL-vakuutusmaksu

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,3 %

Vuonna 2018 vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 58,27 €/kk. (Alle 58,27 € kuukausiansiot voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,3 % (=kun palkkasumma on alle 8.334 €/6 kk ja ei vakinaisia työntekijöita)

Vakuutusmaksuvelvollisuus 17-67-vuotiailla

YEL-vakuutus

YEL-maksu 24,1 % (53-62 vuotiaat 25,6 %). Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 % palkasta vuonna 2018. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 2,60 prosenttia palkasta.

Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,57 % (työnantajan osuus 0,65 %)

YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaaralisuuden mukaan yrityskohtaisesti. Maksu vaihtelee n. 0,1 % – 7 % välillä.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, keskimäärin n. 0,07 %.