VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2017

Kilometrikorvaus 0,41 €

Osapäiväraha (yli 6h) 19,00 €

Kokopäiväraha (yli 10h) 41,00€

Ateriakorvaus 10,25 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2017

Työnantajan sairausvakutusmaksu

16-67-vuotiaasta 1,08 %

Työeläkemaksut

TyEL-vakuutusmaksu

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,1 %

Vuonna 2017 vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 58,19 €/kk. (Alle 58,19 € kuukausiansiot voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,1 % (=kun palkkasumma on alle 8.334 €/6 kk ja ei vakinaisia työntekijöita)

Vakuutusmaksuvelvollisuus 17-67-vuotiailla

YEL-vakuutus

YEL-maksu 24,1 % (53-62 vuotiaat 25,6 %). Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,60 % palkasta vuonna 2017. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta.

Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,5 % (työnantajan osuus 0,8)

YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaaralisuuden mukaan yrityskohtaisesti. Maksu on keskimäärin 0,8 %.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, maksu on keskimäärin 0,07 %.