MPT-Bokföringsbyrå Pargas

Vi erbjuder högklassiga och mångsidiga kundorienterade finansiella bastjänster samt krävande specialisttjänster med förtroende. Det nödvändiga servicepaketet byggs för att passa varje kunds verksamhet, situation och utgångspunkter.

Vår affärsidé är att vara en partner till våra kunder som man kan vända sig till i finansiella och skattemässiga frågor och även i andra affärsrelaterade frågor.

Samarbetet med MPT-revisionsbyrå har alltid varit flytande. Vi får de nödvändiga rapporterna i tid. Då kan vi förutse och planera för framtiden. Fungerande arbetsfördelning och elektronisk ekonomiförvaltning underlättar hanteringen av aktuella angelägenheter.

Vi kan fokusera på vår egen kompetens och på utveckling av verksamheten när en yrkeskunnig partner tar hand om ärenden inom ekonomiförvaltning.  

– Ari Adolfsson, entreprenör, Pargas Snickeri – Paraisten Puutyö Oy Ab

Elektronisk revisionsbyrå i Pargas

MPT-Revisionsbyrå har specialiserat sig på elektronisk ekonomiförvaltning. Vi använder elektroniska Netvisor- och Procountor -ekonomiförvaltningsprogram samt Affärssystemet Garp – ekonomiförvaltningsprogram. Den elektroniska ekonomiförvaltningsprogramvaran tillåter flexibelt samarbete mellan kunder och revisionsbyrå och möjliggör att ha ekonomiförvaltningen i realtid.

Våra bokföringsbyråtjänster

Servicepaketet består alltid av kundens behov och formas efter utveckling av verksamheten

Bokförings- och bokslutsärenden samt deklarationer
Fakturering, betalningstjänster, löneberäkning och HR-ärenden
Intern redovisning, analysering av företagets ekonomiska situation och risker
Rådgivning för startande entreprenör
Controller- och ekonomicheftjänst
Företagsledning och konsulttjänster

Vi betjänar företag vidsträckt på olika stadier av verksamheten. Företagsstart, företagsändringar och – avtal, bolagsrättstjänster, finansiell- och skatteplanering, affärsanalyser samt IP-relaterade frågor hör till våra tjänster.

Blev du intresserad?

Om du vill diskutera om din ekonomistyrning med vår expert, vänligen kontakta oss! Vi ger dig gärna ett offert av våra tjänster.