ARBETSGIVARENS SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ÅR 2018

 

Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie (socialskyddsavgift) 0,86 %

 

ArPLpensionsförsäkringsavgifter

Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift 25,3 % (inklusive arbetstagarens andel)

Tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift 25,3 % (inklusive arbetstagarens andel)

Arbetstagarens andel av ArPL-försäkringsavgiften

17-52 år 6,35 %

53-61 år 7,85 %

63-67 år 6,35 %

 

Arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie (17-64 år)

Av lönesumman upp till 2.083.500 € 0,65 %

Av andelen lön som överstiger 2.086.500 € 2,60 %

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1,90 %

Delägarens arbetslöshetsförsäkrinspremie 0,92 %