Elektroniska ekonomiförvaltningstjänster

Genom att outsourca den ekonomiska förvaltningen och göra den elektronisk frigör du resurser till företagets kärnverksamhet. Förutom att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna möjliggör en övergång till elektronisk ekonomisk förvaltning ett nytt sätt att leda verksamheten baserat på aktuella data. Du kan följa företagets ekonomi oavsett tidpunkt och plats, helt i realtid.

Kontakta oss, så tar vi reda på vilken elektronisk lösning som passar ditt företag bäst.

Procountor molntjänster

I Procountor får företaget alla verktyg för ekonomisk förvaltning i ett paket. Med hjälp av det förflyttar du ditt företags ekonomiska förvaltning in i den elektroniska åldern med en gång.

Fördelarna med Procounter molntjänster är bl.a.:

 • uppgifter om företagets ekonomi nästan i realtid tack vare direktkontakt med banken
 • kund- och produktspecifika rapporter genom omfattande rapportering
 • verifikat, skattekort m.m. kan sparas i systemet, vilket eliminerar behovet av att spara papper
 • lag- och skatteändringar uppdateras automatiskt i programmet
 • minskade revisionskostnader, eftersom allt är snabbt tillgängligt i systemet
 • färdigt stöd för e-fakturor.

Redovisningsbyråtjänster

Bokföringstjänster

Lagstadgade bokförings- och bokslutstjänster utgör grunden för ett företags ekonomiförvaltningstjänster.

En noggrant upprättad bokföring berättar pålitligt om företagets ekonomiska situation och minskar t.ex. skatterisken vid en eventuell skattegranskning.

Våra bokföringstjänster inkluderar bl.a.

 • bokföring
 • fakturering och e-fakturering
 • inköps- och försäljningsreskontra
 • hantering av betalningstrafik
 • officiella bokslut och koncernbokslut
 • rapportering för ledningen och koncernens moderbolag
 • myndighetsrapportering.

Löneadministrationstjänster

En felfri löneräkning är en av de viktigaste funktionerna i företagets ekonomiska förvaltning. Vi sköter ditt företags löneadministration effektivt, pålitligt och enkelt.

Vårt mångsidiga tjänsteutbud omfattar bl.a.:

 • löneräkning
 • utsändande av lönebesked till löntagarna (även elektroniskt)
 • rapportering av löneräkning
 • myndighets- och statistikrapportering
 • utbetalning av löner
 • konsultation, rådgivning och utredningar
 • rådgivning om ändringar i lagstiftningen.

Vi sköter allt arbete kring företagets ekonomiska förvaltning, vid behov även i kundens lokaler.

Ekonomichefstjänster

Vi erbjuder ditt företag sakkunniga konsultations- och ekonomichefstjänster baserat på ett uppdragsavtal:

 • budgetering
 • kassaflödesprognoser
 • bokslutsanalyser
 • projektlönsamhetsuppföljning
 • resultatplanering och -simulering
 • finansieringsplanering
 • vår ekonomichef fungerar också som diskussions- och sparringpartner till kundföretagets ledning och deltar vid behov i styrelsens eller ledningsgruppens möten.

Stödtjänster

Vi sköter företagets alla handelsregisteranmälningar åt dig:

 • Bolagsbildningshandlingar och registrering
 • Val av bolagsform
 • Ändringar i bolagsform
 • Utveckling av affärsidé
 • Hjälp med affärsplaner
 • Bolagsrättsliga frågor och avtalsfrågor
 • Skatterådgivning
 • Finansieringsrådgivning
 • Hjälp med val av revisor

Vi erbjuder revisioner och affärsjuridiska rådgivningstjänster genom våra samarbetspartners.